A város magyar kulturális terei

Pozsonyi Kilfi Polgári Társulás

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulást 2010 decemberében alapította néhány Pozsonyban élő magyar nemzetiségű értelmiségi. A civil kezdeményezés a századforduló többnemzetiségű Pozsonyának egyik szimbólumáról, korának méltán világhírű édességéről Pozsonyi Kiflinek nevezte el magát, és a többnemzetiségű Pozsony történelmi és kulturális értékeinek ápolását és népszerűsítését tűzte ki céljául.

A szervezet feladatai közt szerepel: a Pozsonyban élő nemzetiségek kulturális tevékenységének támogatása és bemutatása, Pozsony kortárs művészeti és kulturális életének támogatása, a pozsonyi lokálpatriotizmus erősítése és a város hírnevének népszerűsítése belföldön és külföldön egyaránt.

A civilszervezet a népszerű háromnyelvű pozsonyikifli.sk  / bratislavskerozky.sk  / pressburgerkipfelr.sk kulturális és ismeretterjesztő jellegű internetes várostörténeti magazin üzemeltetője és tulajdonosa.

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás rendszeresen részt vesz Pozsony kultúráját és történelmét népszerűsítő belföldi és nemzetközi projektek, rendezvények, kiadványok, adatbázisok, dokumentumfilmek, kiállítások, workshopok szervezésében és lebonyolításában.

Cím: Rajská 15, 3. emelet, 811 08 Bratislava

+421 910995323

pozsonyikifli@pozsonyikifli.sk

Pozsonyi Magyar Galéria

1998-ban a Krym kávézóban alakult meg egy olyan művész értelmiségiekből álló magyar társaság, amelynek tagjai szabad együttműködésben kezdtek kiállításokat rendezni. Az alapítók, akik pályakezdésük óta ismerték egymást, Fodor Kata, Nagy József, Jaksics Ferenc, Mag Gyula, Nagy Zoltán, Gáspár Péter volt. Az ő aktív részvételükkel kezdték el mozgósítani a Pozsonyban élő képzőművészeket, így jött létre a Pozsonyi Műtermek, melynek első tárlata a Magyar Intézetben volt. Aztán különböző helyszíneken rendeztek bemutatókat, de egyre erősebb volt az igény, hogy egy állandó helyszíne, otthona is legyen a társulásnak. Ekkor, a Csemadok épületében székelő Szövetség a Közös Célokért igazgatója, Pogány Erzsébet ötlete és a Csemadok akkori országos elnöke Hrubík Béla támogatásával a nagyterem vált otthonává a galériának. 2006 májusában már a Pozsonyi Magyar Galéria intézménynév alatt kezdték meg a munkát. A galéria fő törekvése a felvidéki és anyaországi művészek egyéni és csoportos bemutatása, valamint a magyar nagyságokra való emlékezés. Ennek keretében jött létre a „Hommage Esterházy János” festmény, szobor és grafikai gyűjtemény és a „Szent István Pozsonyban” című kiállítás, melyek az elmúlt években az egész Kárpát-medencét bejárták már.

Pozsonyi Magyar Intézet

A Pozsonyi Magyar Intézet húsz év eltelte után, 2018 februárjától új helyszínen folytatja munkáját. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi esttel elbúcsúztunk az intézetnek 1998 óta helyet adó Védcölöp út (Palisády) 54. szám alatti épületétől. Februári programjaink megrendezésére már a közeli Štefánikova (Stefánia út) 1. szám alatt kerül sor. Az épület Magyarország Nagykövetségének új működési helye, amely egyúttal otthont ad a Konzuli Hivatal és a Külgazdasági Iroda tevékenységének is. Az új, integrált - a nagykövetség mellett a magyar intézetnek, a konzulátusnak és a gazdasági képviseletnek is helyet adó - külképviseleti épület, két éves projekt eredményeként készült el, s a maga nemében Magyarország első ilyen nagykövetségi  komplexuma. Az új nagykövetséget, reprezentatív helyen, Pozsony óvárosában az elnöki palotaként használt, Grassalkovich palota tőszomszédságában, egy átépített történelmi épületben rendezték be.

Štefánikova 1. (Stefánia út)

+421 2/524 429 61

hunginst@mfa.gov.hu

http://www.pozsony.balassiintezet.hu/hu/

Pozsonyi Casino

A Pozsonyi Casino régi hagyományokra támaszkodik, amelyek 1837-évi alapítása óta kialakultak. Olyan polgári társulás, amely önkéntes alapon működik. Elsőrendű célja a társadalmi élet föllendítése és a kultúra terjesztése. Közép-európai humán hagyományaink azok, amelyek tevékenységének határait megszabják. Fontos alkotóeleme az összetartozás ápolása, a történelem ismerete, különös tekintettel városunk gazdag múltjára. Programja ezekre a célokra van elsőrendű tekintettel. Ez természetesen nem zárja ki, hogy ne figyeljünk oda más, a tagságot is érdeklő témákra. Ide tartoznak a politikai vonatkozású témák is, hiszen ezeket aligha volna lehetséges a történelemtől elkülöníteni, ám a PC ezzel együtt politika-mentes tevékenységet folytat.
A Casino újraalakítása után rövidesen kiderült, hogy olyan társulást sikerült föléleszteni, amely a pozsonyiakat, elsősorban a Pozsonyban élő magyarság széles köreit szólította meg.

Cím:
               Klariská 7, 811 03 Bratislava
Telefon:
               00 421 02 / 5443 0018 (elnöki iroda)
               00 421 02 / 5441 0395 (háznagy)

E-mail:
               casino@home.sk

http://www.pozsonyicasino.eu/

Színházak, koncerttermek

Ifjú Szivek Táncszínház

Az Ifjú Szivek Táncszínház (fotó) a szlovákiai magyar kulturális élet és táncművészet egyik jelentős műhelye. Fő érdeme, hogy Közép-Európa tradicionális tánc- és zenekultúráját színházi táncelőadásain keresztül társadalmi értékként mutatja fel és erősíti bel- és külföldön egyaránt. Munkájában kitüntetett figyelmet kap a szlovákiai magyar hagyományos néptánc és népzene színpadi megformálása. A tradicionális táncos-zenés formanyelv és viselet elgondolkodtató, összetettebb jelenségre rámutató előadásaiban is megmutatkozik.

Műsorai műfajilag változatosak: a tradicionális tánckultúra formanyelvére épülő táncszínházi darabok, a táncokat életképszerűen, területek szerint bemutató néptáncelőadások és kimondottan az ifjúság számára készült műsorok szerepelnek a repertoáron.

Az együttes célközönsége elsősorban a szlovákiai magyarság, de a szlovákiai magyar tánc- és zenekultúra reprezentánsaként bemutatkozott már a világ legkülönfélébb színpadain. Hagyományos folklórműsorait és táncszínházi előadásait fesztiválokon és önálló turnésorozatok keretén belül tárta a nézőkönség elé New York-tól Stockholmig, Avignontól egészen Sydney-ig.

Színházi produkciók alkotása és bemutatása mellett az együttes aktívan közreműködik néhány országos rendezvény szervezésében és lebonyolításában is. Tevékenységi köre kiterjed a 20. században gyűjtött archív tánc- és zenei felvételek dokumentálására, rendszerezésére és hozzáférhetővé tételére, valamint a hazai néptáncoktatás szerepének megerősítésére. Székházában működik Pozsony egyetlen magyar kőszínháza, mely a város magyar kulturális életének jelentős  színhelye. (fotó: a Táncszínház weboldala).

Mostová 8

+421 903 265 353

www.ifjuszivek.sk

Szlovák Nemzeti Színház

Kapcsolat

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17

819 01 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/5778 21 10

Email: snd@snd.sk

Web: www.snd.sk

Astorka

Kapcsolat

Divadlo Astorka / Korzo ´90

Suché mýto 17, P.O.BOX 241

814 99 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/5263 2434

Email: pokladna@astorka.sk

Web: http://www.astorka.sk/

Gunagu

Kapcsolat

Divadlo GUnaGU

Františkánske nám. 7

851 10 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/5443 3335

Email: gunagu@gunagu.sk

Web: www.gunagu.sk

 

L+S Studio

Kapcsolat

Štúdio L+S

Nám. 1. Mája č. 5

811 06 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/5296 7552, +421 (0) 904 700 952

Email: rezervacia@studios.sk, blanka.abelova@studios.sk

Radosinai Naiv Színház

Kapcsolat

Radošinské naivné divadlo

Škultétyho 5

831 04 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/555 63 508

Email: rnd@rnd.sk

Aréna Színház

Kapcsolat

Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10

851 01 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/6720 2550

Email: marketing@divadloarena.sk

Malá Scéna STU

Kapcsolat

Malá scéna STU

Dostojevského rad 7

811 09 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2 204 200 20

Email: pokladnica@malascena.sk

Web: www.malascena.sk

P.O. Hviezdoslav Színház

Kapcsolat

Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava

Laurinská 19

814 99 Bratislava

Tel.: +421 (0)2/ 3304 6137, +421 (0)917 379 438

Email: mdpoh@mdpoh.sk

Pozsonyi Bábszínház

Kapcsolat

Bratislavské bábkové divadlo

Eva Bielovičová

Dunajská 36

811 08 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/52 92 36 68

Email: prevadzka@babkovedivadlo.sk

Web: www.babkovedivadlo.sk

Új Színpad

Kapcsolat

Divadlo Nová Scéna

Živnostenská 1

812 14 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2/529 23 341, +421 (0) 2/204 88 100

Email: k.rackova@nova-scena.sk, sekretariat(at)nova-scena.sk

Múzeumok, kiállító terek

A Magyar Kultúra Múzeuma

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a Szlovák Nemzeti Múzeum országos hatáskörű intézménye, amely a szlovákiai magyarság történelmét és kultúráját mutatja be. A múzeum küldetése azon műtárgyak beszerzése, védelmezése, tudományos feldolgozása és bemutatása, melyek a szlovákiai magyar kisebbség történelmi illetve tárgyi és szellemi kultúráját hivatottak szemléltetni.  A múzeum székhelye Pozsonyban a Žižka utca 18. szám alatt elhelyezkedő felújított Brämer-kúriában található. Kihelyezett kiállításait Alsósztregován illetve Szklabonyán lehet megtekinteni.

A Brämer-kúria a 16. századból származó késő reneszánsz műemlék. Barokk arculatát a 17. században nyerte el, klasszicista formáját pedig a 19. században. A Brämer – kúria ma a részlegesen rekonstruált váralja részét képzi, melynek központja a Szentháromság templom.

Az állandó kiállítás, melynek címe Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában, 2003. május 22.-én nyílt meg. A kiállítás a szlovákiai magyar kisebbség tárgyi és szellemi kultúráját mutatja be. Tematikusan három részre osztható: Képek a magyarok történetéből (1918-ig), Fejezetek a szlovákiai magyarság történelméből (1918 – 1948) és A szlovákiai magyarság népi kultúrája.

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM Bratislava

Žižkova 18 (Brämerova kúria)

810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 (0)2/2049 12 55, +421 (0)908/737 814

Email: mkms@snm.sk

Web: www.snm.sk

A pozsonyi vár

Hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig.
„Szlovákia múltjának kincsei" régészeti kiállítás, történeti kiállítások (történelem, bútorok, órák), zenei kiállítás

Régi városháza

Prímás tér (Primaciálne Námestie) 3 (a belvárosi Fő téren jobbra)
Hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig, hétvégén 11-től 18 óráig
Pozsony története és a feudális jogok
Bormúzeum (külön múzeum a szomszédos épületben)

Mihály kapu – Szent Mihály torony

Mihály utca (Michalská 22)
Naponta hétfő kivételével, 10-től 17 óráig, hétvégén 11-től 18 óráig
fegyverkiállítás, Városi Erődök Múzeuma
kitűnő kilátás nyílik a torony tetejéről a történelmi belvárosra

Dévényi vár

A vár romjai a Duna és a Morva folyók összefolyásánál, autóval vagy busszal megközelíthető
Hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig, hétvégén 11-től 18 óráig
lenyűgöző régészeti kiállítás a vár múltjáról

Természettudományi Múzeum
Vajansky rakpart (Vajanského nábrezie) 2 (a belváros szélén, közvetlenül a Duna-parton)
Hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig

Régészeti Múzeum
Zizkova 12
Hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig

A Zsidó Kultúra Múzeuma
Zsidó u. (Zidovska) 17 (a villamos-alagútnál a várhegy oldalán)
Szombat kivételével naponta 11-től 17 óráig
Művészetek és Mesterségek Múzeuma
Beblavého 1
Hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig, hétvégén 11-től 18 óráig

Nepomuki János háza, zenei kiállítás
Klobucnícka (a régi városházánál)
Hétfő kivételével naponta 12-től 17 óráig

Óramúzeum
Zidovská 1 (Várhegy)
Hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig, hétvégén 11-től 18 óráig

Közlekedési Múzeum
Sancova 1
Hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig, hétvégén 9-től 18 óráig

Gázipari Múzeum
Mlynské nivy 44/a
A gázipar történetét dokumentálja. A gázgyár történelmi épületében található, a Szlovák Gázművek (SPP) üzemelteti.
A látogatás előtt három nappal meg kell egyezni telefonon: +421 2 5869 2733, 5869 2650 vagy faxon: +421 2 5341 5108.
Hétfőtől csütörtökig 10-től 16 óráig, pénteken 10-től 18 óráig

Rendőrmúzeum
Gundulicova 2 (közel az elnöki palotához)
A Belügyminisztérium által üzemeltetett múzeumban kriminológiai kiállítás látható, a szlovák rendőrség történetével és jelenével foglalkozik.
Keddtől szombatig 10-től 17 óráig.

Milan Dobes Museum
Zámocnícka 13 (a Prasná Basta vendéglőnél)
A konstruktivista művészet egyedi gyűjteménye és változó kiállítások Milan Dobes emlékére.

Galériák

Szlovák Nemzeti Galéria
Esterházy palota
Rázusz rakpart, vízi kaszárnyák – Vodné kasárne,Rázusovo nábrezie 2 (a folyóparton)
Ludovít Stúr tér – Námestie Ludovíta Stúra 4 (a Dunánál, a Redute mögött)
Hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig

Pozsonyi Városi Galéria
Mirbach palota, Ferenciek tere (Frantiskánske námestie) 11
Pállfy Palota, Panská 19
Hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig

Danubiana - Meulensteen Art Múzeum
Dunacsúnyi (Cunovo) gátnál (autóval közelíthető meg – érdeklődjön az útirány felől a szállodában – vagy utazzon a 91-es autóbusszal Dunacsúnyig és kövesse a jelzőtáblákat)
Egyedi vízzel körülvett modern művészeti múzeum, ahol akár műtárgyakat is vásárolhat
Hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig

Foundation – Kortárs Művészetek Központja
Bástya (Bastova) utca (a Mihály utca mellékutcája, gyalogosan 3 percre a főtértől)
Kis modern művészeti galéria

Ardan Gallery
Dobrovicova 7 (5 percre a főtértől)
A 20. századi és a kortárs szlovák művészetre koncentrál (műtárgyak eladása)
Keddtől péntekig 10-től 18 óráig, Szombaton 10-től 16 óráig

Gallery Art Café Soirée
Obchodna u. (gyalogosan 10 percre a főtértől)
Kávéház kiállítással, amely szlovák és külföldi festők és képzőművészek alkotásait árulja

Komart Galéria
Zámocnícka 8 (a Mihály-kapuhoz vezető mellékutca)
Hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig

Z Galéria
Ventúrska 9 (a Hviezdoslav tér és a Mihály utca közötti utcában)
Vasárnap kivételével naponta déltől 18 óráig