Petőfi Sándor, a nagy magyar költő és forradalmár alakja elevenen élt a dualizmuskori pozsonyi emberek köztudatában. Petőfi ugyanis huzamosabb ideig élt itt, ezen helyen írta meg országgyűlési tudósításait, s számos költeményének szülőhelyéül szolgált a település. A századfordulón fellángolt a szoborállítás gondolata a városban. Érdekesség, hogy az alkotás elkészítésére Fadrusz Jánost kérték fel, ellenben sajnálatos halála miatt ez nem valósulhatott meg, így a szintén tehetséges Radnai Béla szobrászművészt bízták meg a feladattal.

Csakúgy, mint Mária Terézia szobrát, Petőfi alakját is a világ legdrágább építőanyagából, a carrarai márványból faragták ki. A szoborállításhoz szükséges pénzt közadakozásból teremtette elő a vegyes lakosú polgárság, származástól és vallási hovatartozástól függetlenül.

A leleplezésre 1911. szeptember 8-án került sor a Kossuth Lajos téren, melyet a kor szinte valamennyi napilapja leközölt. Innentől fogva Pozsony jelentős, reprezentatív látképének számított az alkotás, egészen a cseh impériumváltásig. Trianon után ugyanis, 1921. októberében a városi tanács úgy határozott, hogy eltávolítja a szobrot. Nem szerették volna ugyanis, hogy Mária Teréziához hasonlóan, barbár kezek pusztítsák el a páratlan műalkotást, így november 19-éig gondosan elkezdték leszerelni az elemeket. 

A Kossuth-térről a Grassalkovich-palota garázsába menekítették, majd innen egy marhaistállóba került. Az 1950-es években Pozsonyligetfaluba szállították, ahol egy parkban került ismét felállításra. A kommunista érában az alkotás folyamatos vandalizmusnak volt kitéve, s a titkosrendőrség rendszeres megfigyelés alá vette azon magyarokat, akik meg merték koszorúzni a műemléket. 2003-ban, miután helyreállították Petőfi alakját, a pozsonyi Medikus-kertbe helyezték át a nagy költőt, ahol méltóképpen megünnepelték alakját. Azóta a megmaradt magyarság minden évben itt ünnepli a március 15-ét.

Képek:

  1. A pozsonyi szoborkompozíció a költőt ábrázolja, amint a talapzat megemelt részén előre lép, lantját a talapzat ormára fektetve, kezében kardot tart, hogy hősi ellenállásra buzdítsa a honfitársait. Mellette, egy lépcsővel lejjebb, a költészet múzsája pálmaággal fedi le a költő rózsacsokron nyugvó, elhagyott lantját. Fotó: https://pozsonyikifli.sk/
  2. Petőfi szobrát 1921-ben bedeszkázták, majd a Grassalkovich-palota egyik istállójában helyezték el. Fotó: https://pozsonyikifli.sk/
  3. Napjainkban a helyi magyarság minden évben itt ünnepli március 15-ét. Fotó: https://www.facebook.com/magyarpozsony.hu/